• Hamburger run

    Po prawie miesięcznej przerwie udało mi się znów trochę pobiegać. Nie był to jakoś specjalnie długi bieg, ledwie niecałe 7km. Ale dla mnie miało to duże znaczenie. Z kilku powodów…

  • A humble visit to the Lake Bled

    Last week, together with Natalia we’ve spent couple days in Slovenia. This short trip was very pleasant, calm and subtle experience. I really recommend to visit lake Bled and enjoy some quality time there.

    Ever heard of Bled?

    I didn’t. We’ve been...

Written and maintained with ♥︎ — Jan Kraus, 2007 — 2019